Pam Heemskerk
Medisch Pedicure

Loopcentrum Rijnland
Rietschans 72
2352 BB Leiderdorp
Tel:
Mail:
Web:
0642867712
pam@medischpedicureph.nl
medischpedicurePH.nl

Ik zoek werk dat mij de kans geeft om mijn passie uit te leven en een verschil te maken in de levens van mensen. Graag werk ik samen met anderen om de kwaliteit van voetzorg te verbeteren, mijn talenten te ontwikkelen en mijn vaardigheden te ontplooien.

Op dit moment werk ik samen met orthopedisch schoenmaker: van Gils Footcare  en podotherapeut RondOm in het Loopcentrum Rijnland waar ook de Beter Lopen schoen winkel gevestigd is en Podotherapie Hermanns.  Veel klanten komen via ActiVite Thuiszorg of Alrijne waar ik voorheen werkte. In het Loopcentrum werk ik samen met collega Nelly Remijn.

Voetzorg wordt vergoed door de zorg verzekering als een patiënt een verwijsbrief van zijn/haar huisarts heeft.

De voeten weerspiegelen de gezondheid.  De eerste symptomen van aandoeningen zoals reuma, diabetes, zenuw-en circulatie problemen manifesteren zich vaak eerst in de voeten.  Pijn in de voeten kan dus een teken zijn van meer serieuzere medische problemen.  Als pedicure heb ik een signalerende functie.

Kwalitatieve voetverzorging is belangrijk om complicaties aan de voeten van de patiënt en de hoge kosten daarvan te voorkomen. Met name in de preventie is veel winst te behalen. Uit de praktijk blijkt dat multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners op langere termijn gunstige resultaten geeft voor de voet van een diabetespatiënt want 25% van diabeten krijgen last van hun voeten en een aantal daarvan heeft te maken met een amputatie (en dat verkort de levenslengte met gemiddeld 5 jaar.)

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft in 2010 een rapport uitgebracht getiteld ‘Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus’. Daarin wordt aangegeven welke onderdelen van de voetzorg behoren tot de te verzekeren zorg van de Zorgverzekeringswet. Als gevolg daarvan komt voetverzorging in de functionele bekostiging. Over voetzorg heeft de CVZ bepaald dat er samenwerkingsafspraken gemaakt worden door eerste en twedelijns behandelaars met podotherapeuten, medische pedicures en pedicures D/V.

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcea

ProVoet en De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten hebben een beschrijving gegeven van de voetzorg die een medisch pedicure/pedicure DV en een podotherapeut kunnen geven aan een diabetespatiënt. Daarmee schept het duidelijkheid voor andere zorgverleners over die voetzorg. Deze wordt nu herschrijven.