Pam Heemskerk
Medisch Pedicure

Loopcentrum Rijnland
Rietschans 72
2352 BB Leiderdorp
Tel:
Mail:
Web:
0642867712
pam@medischpedicureph.nl
medischpedicurePH.nl

Tarieven 2023

Vanaf oktober 2023 wordt er geen belasting betaald voor een medisch voetzorg behandelingen. Dit ziet u terug op de bon.

Betaling via betaal verzoek, pin of contant na de behandeling te voldoen. Altijd met factuur of kwitantie.

Pedicure Behandelingen (dins. do. vrij. & zaterdag)

 
Pedicure Behandeling – kort (<20 min)

41,00

Pedicure Behandeling – basis

51,00

 

Stellen die op hetzelfde adres wonen en achter elkaar behandeld44,50
Massage (10 min.)11,00
Nagel beugel

38,00

Nagel reparatie Gelacy techniek (per nagel)

25,00

Drukregulatie

vanaf 7,50

Orthese

35,00

Diabeten:

Medisch noodzakelijke voetzorg(Voetzorg die nodig is voor het wegnemen van de risicio’s op een wond) Deze zorg wordt vergoed via de podotherapeut vanuit de basisverzekering

0,00
Diabeten:
Verzorgende voetzorg voor patienten die via de podotherapeut komen. De vergoeding die u krijgt vanuit de basisverzekering dekt niet een complete pedicure behandeling maar alleen een deel ervan – de noodzakelijke*
20,00
Bezoek aan huis
23,00

Niet nagekomen afspraak35,00

* Onder noodzakelijke zorg valt het knippen en frezen van pathologische nagels (onychomycose, onychogryphose, hypertrofische), callus en clavi ten gevolge van lokaal verhoogde druk. Het behandelen van kloven die onbehandeld kunnen leiden tot barsten van de huid en alle andere relevante pathologische aandoeningen die onbehandeld leiden tot verhoogde druk en/of een verhoogd risico op ulcera.

Afspraak afzeggen

Als de afspraak niet door kan gaan, wilt u dat dan minstens 2 werkdagen tevoren aan mij laten weten, zodat ik deze tijd voor iemand anders kan benutten. Als de afspraak niet 2 werkdagen
tevoren is afgebeld, breng ik de kosten daarvan bij uzelf in rekening.

Vergoedingen

Medisch noodzakelijke voetzorg voor diabeten – Bij de jaarlijkse voetcontrole door huisarts wordt de “SIMS-classificatie” en Zorg Profiel vastgesteld. Deze brengt de risico’s die uw loopt in kaart. Afhankelijke van welke SIMS classificatie de huisarts uw toedient, kunt uw in aanmerking komen voor een vergoeding of een gedeelte daarvan vanuit de basis zorg. Een verwijsbrief van uw huisarts met SIMS indicatie / Zorg Profiel is hiervoor verplicht. De huisarts verwijst naar de podotherapeut. De podotherapeut screent de voeten en stelt een Behandel Plan op. Hierin staat wat onder noodzakelijke zorg valt. Vraag dit na bij uw zorg verzekeraar.

Iedereen heeft een basisverzekering met een verplicht eigen risico. De basisverzekering vergoedt

  • de jaarlijkse voetcontrole, voor patienen met diabetes mellitus type 2, SIMS 1 en hoger;
  • de behandeling van patienten met Zorg Profiel 2 en 3 tot een bepaald bedrag.

Patienten met Zorgprofiel 1. Wie zich heeft bijverzekerd met een aanvullend pakket kan voor vergoeding van (een deel) van de kosten in aanmerking komen. De vergoedingen in aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar.

ZorgWijzer heeft een overzichtspagina gepubliceerd met vergoedingen voor pedicure vanuit de aanvullende zorgverzekering, bijvoorbeeld bij:

  1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  2. Patiënten met diabetes met een Zorgprofiel van Sims 1.
  3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

Zie: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Brochure over diabetes: 2018 brochure-voetzorg-bij-diabetes

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden.